Prica o doktoru

Jedan veliki crni pacov, koji kao da je hteo nešto da kaže doktoru, približi se bojažljivo duž ograde broda, motreći psa ispod oka. I pošto se dva-triput nervozno nakašlja, pogladi brkove i obrisa usta, poče da govori:
-Eh… eh… vi znate, prirodno, da na svim brodovima ima pacova, zar ne?
-Znam – odgovori doktor.
-I čuli ste da pacovi beže uvek sa broda koji tone?
-Da – reče doktor – čuo sam to.
-Ljudi – nastavi pacov – govore o tome s podsmehom, kao da je to nešto nečasno. Ali vi mi za to ne možete prebaciti, je l’ te? Uostalom, ko bi pristao da ostane na brodu koji tone, kad može da se spase?
-Sasvim prirodno – reče doktor – ali zar nemate ništa drugo da mi kažete?
-Imam – odgovori pacov – i evo, reći ću vam odmah: mi bežimo sa ovog broda!

Hju Lafting